Produse finale ale proiectului - Plastic Free Heroes

Direkt zum Seiteninhalt
Produse finale ale proiectului

Plastic Free Heroes MOOC
The PLASTIC FREE HEROES MOOC includes training resources and online courses related to plastic waste reduction and recycling through the Inquiry-based Learning (IBL) approach and social activism.
IO 1 Raport privind stadiul initial al cercetarii
Raportul privind starea inițială a cercetării urmărește definirea educației ecologice și a educației civice, precum și prezentarea celor mai recente tendințe în abordarea educației ecologice corelate cu educația civică precum și evidențierea unor modele de  bune practici în acest domeniu. Scopul principal este identificarea resurselor educaționale relevante și a abordărilor pedagogice aplicate în contextul specific. Astfel, se vor identifica elementele cheie ale educației ecologice și civice, va fi analizată calitatea și accesibilitatea resurselor educaționale recente și vor fi stabilite obiective pentru cercetările viitoare.
Raport privind stadiul initial al cercetarii (PDF)
IO 2 Raport privind analiza nevoilor de formare
Raportul privind analiza nevoilor de formare este o cercetare amănunțită ce cuprinde cinci studii de caz privind nevoile de formare la nivelul tuturor celor cinci țări partenere în proiect. Scopul analizei este de a oferi informații specifice referitoare la nevoile de formare ale celor două grupuri țintă principale: 1) cadre didactice și 2) elevi.
IO 3 Resurse de predare-învățare despre plastic
O3 își propune să pună la dispoziția cadrelor didactice a materialelor necesare și adecvate pentru instruirea și implicarea elevilor și a familiilor lor în problema utilizării plasticului și pentru informarea acestora cu privire la nevoia de prevenire. Mai mult, acest modul intenționează să atragă atenția asupra  problemelor legate de utilizarea plasticului, de efectele acestuia asupra mediului înconjurător în scopul conștientizării de către elevi a dimensiunilor etice, economice și ecologice ale acestei probleme, stimulând totodată dorința de actiune civică a acestora. Ca atare, O3 va cuprinde resurse specifice subiectului care variază de la materiale multimedia, la exerciții aplicate în clasă. Scopul este de a prezenta elevilor subiectul propus într-un mod interesant și dinamic, care să stimuleze atât interesul, cât și imaginația și creativitatea acestora.
IO 4 PLASTIC FREE HEROES - Învățare bazată pe cercetare
Scopul modulului de învățare bazat pe cercetare este de a permite elevilor să treacă de la „constatarea faptelor” la acțiuni reale. Modulul de învățare bazat pe cercetare va urmări  elaborarea unor tehnici pedagogice care vor  permite elevilor să învețe prin descoperirea propriilor soluții necesare în abordarea problemei folosirii plasticului. Produsul final al modulului de învățare bazat pe cercetare, împreună cu alte instrumente specifice subiectului vor permite profesorilor să aplice această metodă de învățare în sala de clasă pentru a produce o cunoaștere mai profundă a importanței problemei utilizării plasticului, contribuind, totodată, la dezvoltarea gândirii critice și a competențelor de rezolvare a situațiilor problemă.
IO 5 PLASTIC FREE HEROES - Activismul social
Modulul privind activismul social are ca scop completarea modulului de învățare bazat pe cercetare (O4) și este totodata,  parte integrantă a întregulului curriculum, în sensul că, îmbină cele două atitudini sociale principale ale viitorului cetățean, și anume spiritul antreprenorial și mentalitatea activistului social. În timp ce spiritul antreprenorial asigură dezvoltarea unor competențe esențiale pentru sine, mentalitatea activistului social garantează folosirea acestor competențe nu doar în interes propriu, ci si pentru binele general. Modulul PLASTIC FREE HEROES pentru activismul social va include ghiduri și materiale adaptate pentru inițierea elevilor în concepte și practici de responsabilitate socială, educație ecologică și acțiuni civice colective.
IO 6 Curs de formare online pentru profesori
Proiectul PLASTIC FREE HEROES are ca obiectiv să sprijine profesorii în procesul de formare privind asimilarea unor metode de predare inovatoare cu impact la nivel social precum stimularea activismul social în rândul tinerilor și învățarea bazată pe cercetare. Ținând cont de faptul că, profesorii au deja programe încărcate și solicitante, proiectul PLASTIC FREE HEROES își propune să le ofere modalități de instruire flexibile. Pachetul de instruire conceput pentru profesorii care participă la  curs vine în întâmpinarea nevoile variate  de formare ale acestora și  va include materiale de formare prin a) învățare față în față, b) învățare online și c) învățare în ritm propriu.
IO 7 Metodologia de evaluare și validare a rezultatelor
Acest modul va oferi metodologia privind evaluarea eficienței proiectului PLASTIC FREE HEROES cu privire la creșterea gradului de conștientizare față de problema utilizarii plasticului dar și în dezvoltarea competențelor cheie ale secololului XX. Al doilea aspect important al acestui modul este că va sintetiza rezultatele evaluării obținute în urma testării pilot din școlile partenere. Valoarea adăugată a acestui modul constă în faptul că va oferi un instrument de evaluare flexibil pentru școlile care vor adopta curriculum-ul PLASTIC FREE HEROES și va oferi cadrelor didactice instrumentele precise de colectare a datelor și de analiză a rezultatelor învățării.
Disclaimer of liability: This project has been funded with support from  the European Commission. The authors are solely responsible for the  content of this publication; the Commission is not responsible for any  use which may be made of the information contained therein.

Zurück zum Seiteninhalt