Despre proiect - Plastic Free Heroes

Direkt zum Seiteninhalt
Plastic Free Heroes
 Dezvoltarea competențelor cheie ale secolului XXI prin metoda învățării prin descoperire și a activismului social  
Progresul științific și tehnologic transformă rapid comunitățile din întreaga lume, alimentând inovația și făcând posibile  noi metode de  îmbunătățire a nivelului de trai al cetățenilor. Este esențial pentru cadrele didactice să treacă de la abordările tradiționale de predare la practici de învățare inovatoare și active pentru a dezvolta elevilor așa numitele competențe cheie ale secolului XXI ( gândire critică, rezolvarea situațiilor problemă, muncă în echipă, competențe tehnice și științifice etc.), esențiale într-o lume aflată în schimbare permanentă.
În acest context, proiectul PLASTIC FREE HEROES are ca scop abordarea unor metode inovative de învățare bazată pe practică și care să permită elevilor nu doar simpla constatare a faptelor, ci mai ales, dezvoltarea unor competențe de gândire critică și rezolvare de probleme, competențe ce pot fi folosite în situații concrete de viață. Alegerea plasticului ca și context de învățare are la bază următorii factori:
  1. Deșeurile de plastic constituie o problemă globală care provoacă deteriorarea mediului într-un ritm alarmant și reprezintă o amenințare pentru sănătatea oamenilor.
  2. Deșeurile de plastic oferă un context adecvat  pentru a aplica multiple metode pentru dezvoltarea unor abilități trans-curriculare diverse (de exemplu: logică antreprenorială, gândire critică, simț civic, etc.) în paralel cu predarea unei game largi de discipline precum STEM , economie, TIC, discipline socio-umane.
  3. Utilizarea plasticului constituie o parte din practicile zilnice ale majorității oamenilor, iar elevii sunt familiarizați cu acest subiect, prin urmare, le este ușor să realizeze conexiuni personale, să folosească experiențe din viața de zi cu zi și să se angajeze într-un proces de învățare adecvat și eficient.
Scopul principal al proiectului  PLASTIC FREE HEROES este dezvoltarea unui pachet educațional privind problema deșeurilor de plastic cu activități de predare și învățare, care va încorpora 2 produse inovatoare:
  • Curriculum PLASTIC FREE HEROES, care  va include materiale de învățare pe tema educației privind reducerea cantității de deșeuri din plastic și reciclarea.
  • PLASTIC FREE HEROES - resurse de instruire pentru profesori și cursuri online.
Curriculumul propus are ca obiectiv conștientizarea generației următoare cu privire la utilizarea responsabilă a plasticului și să inspire acțiuni practice pentru reducerea deșeurilor de plastic din școlile lor. Pachetul de resurse pentru profesori va îmbunătăți competențele acestora în utilizarea metodelor didactice inovatoare, precum învățarea bazată pe anchetă care implică totodată, dezvoltarea mai multor competențe specifice secolului XXI.
Disclaimer of liability: This project has been funded with support from  the European Commission. The authors are solely responsible for the  content of this publication; the Commission is not responsible for any  use which may be made of the information contained therein.

Zurück zum Seiteninhalt