Eredménytermékek - Plastic Free Heroes

Direkt zum Seiteninhalt
Eredménytermékek

IO 1 Jelentés a legfrissebb tudományos eredményekről
A jelentés meghatározza a környezeti nevelés, az állampolgári nevelés és a "környezeti állampolgárság" jelentőségét, valamint a környezeti nevelés legújabb tendenciáit és technikáit az állampolgári neveléssel összefüggésben, és bemutatja a legújabb jó gyakorlatokat és eredményeket a területen. A fő cél a releváns oktatási források és az adott kontextusban alkalmazott pedagógiai megközelítések rögzítése. Ezáltal a jelentés megpróbálja meghatározni a "környezeti állampolgárság"-ra történő nevelésnek a kulcsfontosságú elemeit, kérdéseket vet fel a legújabb releváns oktatási területek minőségével és elérhetőségével kapcsolatban, és feltárja a hiányosságokat, amelyeket majd le kell küzdeni.
Jelentés a legfrissebb tudományos eredményekről (PDF)
IO 2 Jelentés a képzési igények elemzéséről
A képzési igények elemzéséről szóló jelentés egy átfogó jelentés, amely öt esettanulmányt tartalmaz az összes résztvevő ország képzési igényeiről. A jelentés célja, hogy kontextuális és országonkénti betekintést nyújtson a 2 fő célcsoport képzési igényeiről: 1) iskolai személyzet és 2) diákok.
Jelentés a képzési igények elemzéséről (PDF)
IO 3 Képzési és oktatói anyag a műanyagról
Célja, hogy minden szükséges és megfelelő anyagot rendelkezésre bocsásson, hogy a tanárok és az iskolai személyzet számára a diákok és családtagjaik a műanyaghasználat jelenségéről és a megelőzés szükségességéről releváns ismereteket szerezzenek. Ezenkívül ez a modul fel kívánja hívni a figyelmet a műanyag-felhasználással kapcsolatos kérdésekre és tudatosítani azok etikai, gazdasági és környezeti dimenzióját annak érdekében, hogy hasson a hallgatók kognitív, érzelmi és cselekvésorientált érzelmeire. Mint ilyen, az IO3 tantárgy-specifikus anyagokat tartalmaz, amelyek természetükben különböznek, a multimédiától az alkalmazott osztálytermi gyakorlatokig. A cél az érdeklődésre számot tartó téma érdekes és dinamikus bemutatása a hallgatók számára, amely már a kezdetektől határozottan képes megragadni képzeletüket és érdeklődésüket.
IO 4 PLASTIC FREE HEROES Kutatáson alapuló tanulási modul
A kutatás alapú tanulási modul célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a tényeken túl a valódi cselekvésre helyeződjön a hangsúly. A modul egy olyan pedagógiára épül, amely lehetővé teszi a diákok számára, hogy „cselekedve tanuljanak”, azaz saját megoldásaikkal és ötleteikkel küzdjenek a műanyagfelhasználás visszaszorításáért. A modulban tantárgy-specifikus útmutatások és eszközök is helyet kapnak, amelyek lehetővé teszik a tanárok számára, hogy a kutatáson alapuló tanulási módszert alkalmazzák az osztályban, és összekapcsolják azt a műanyagfelhasználás kérdésével, mintegy eszközként, amely segít a jobb tanulmányi eredmények elérésében, és hozzájárul az olyan kompetenciákhoz, mint a kreatív gondolkodás és a problémamegoldás.
IO 5  PLASTIC FREE HEROESTársadalmi aktivitás modul
A társadalmi aktivitás modul célja, hogy kiegészítse a kutatáson alapuló tanulási modult (O4), és a teljes tanterv szerves részét képezze abban az értelemben, hogy ötvözi a leendő állampolgár két fő társadalmi hozzáállását, nevezetesen a vállalkozói szellemet és a társadalmi-szociális értelemben aktív gondolkodásmód. Míg az első fejleszti a túléléshez szükséges értékes képességeket, az utóbbi biztosítja, hogy ezeket a személyes érdek helyett méltányosan, mindenki túlélése érdekében hasznosítsák. A PLASTIC FREE HEROES társadalmi aktivitás modul iránymutatásokat és tananyagokat tartalmaz, amelyek célja a gyermekek számára bemutatni a társadalmi felelősségvállalás, a környezeti állampolgárság és a kollektív társadalmi fellépés fogalmait és gyakorlatát.
IO 6 Tanári továbbképzés online kurzus
A PLASTIC FREE HEROES projekt célja, hogy támogassa a tanárokat az új, innovatív és társadalmi felelősségvállalást előtérbe helyező pedagógiai gyakorlatok elsajátításában, mint például az ifjúsági aktivizmus és a kutatáson alapuló tanulás. Tekintettel arra, hogy az oktatók szoros ütemterveket vezetnek, a PLASTIC FREE HEROES rugalmas képzési lehetőségeket kíván ajánlani számukra. A PLASTIC FREE HEROES-ban részt vevő tanárok számára kidolgozott, a tanárok változatos igényeit figyelembe vevő tanári csomag tartalmaz képzési anyagokat a) személyes tanulás, b) e-tanulás és c) önálló tempójú tanulás esetére.
IO 7 Értékelési módszertan és validálási eredmények
Ez az eredménytermék értékelési módszertant biztosít a PLASTIC FREE HEROES hatékonyságának értékeléséhez, hogy a műanyag-felhasználással kapcsolatos tudatosság és érzékenység növelése mennyiben volt sikeres, ill. ami a legfontosabb, hogy hatékonyan támogatta-e a 21. századi készségek fejlesztését. Ezen eredménytermék második kulcsfontosságú eleme, hogy dokumentálja az értékelési eredményeket, amelyek a középiskolákban végzett kísérleti tesztelés során állnak elő. Ennek az eredményterméknek az a hozzáadott értéke, hogy rugalmas értékelési eszközt biztosít azoknak az iskoláknak, amelyek átveszik a PLASTIC FREE HEROES tantervet, és a tanárok számára eszközöket ad arra, hogy pontos és összehasonlítható adatokat gyűjtsenek a tanulmányi eredményekről.
Disclaimer of liability: This project has been funded with support from  the European Commission. The authors are solely responsible for the  content of this publication; the Commission is not responsible for any  use which may be made of the information contained therein.

Zurück zum Seiteninhalt