Eredménytermékek - Plastic Free Heroes

Direkt zum Seiteninhalt
Eredménytermékek

Plastic Free Heroes MOOC
The PLASTIC FREE HEROES MOOC includes training resources and online courses related to plastic waste reduction and recycling through the Inquiry-based Learning (IBL) approach and social activism.
IO 1 Jelentés a legfrissebb tudományos eredményekről
A jelentés meghatározza a környezeti nevelés, az állampolgári nevelés és a "környezeti állampolgárság" jelentőségét, valamint a környezeti nevelés legújabb tendenciáit és technikáit az állampolgári neveléssel összefüggésben, és bemutatja a legújabb jó gyakorlatokat és eredményeket a területen. A fő cél a releváns oktatási források és az adott kontextusban alkalmazott pedagógiai megközelítések rögzítése. Ezáltal a jelentés megpróbálja meghatározni a "környezeti állampolgárság"-ra történő nevelésnek a kulcsfontosságú elemeit, kérdéseket vet fel a legújabb releváns oktatási területek minőségével és elérhetőségével kapcsolatban, és feltárja a hiányosságokat, amelyeket majd le kell küzdeni.
Jelentés a legfrissebb tudományos eredményekről (PDF)
IO 2 Jelentés a képzési igények elemzéséről
A képzési igények elemzéséről szóló jelentés egy átfogó jelentés, amely öt esettanulmányt tartalmaz az összes résztvevő ország képzési igényeiről. A jelentés célja, hogy kontextuális és országonkénti betekintést nyújtson a 2 fő célcsoport képzési igényeiről: 1) iskolai személyzet és 2) diákok.
Jelentés a képzési igények elemzéséről (PDF)
IO 3 Képzési és oktatói anyag a műanyagról
Célja, hogy minden szükséges és megfelelő anyagot rendelkezésre bocsásson, hogy a tanárok és az iskolai személyzet számára a diákok és családtagjaik a műanyaghasználat jelenségéről és a megelőzés szükségességéről releváns ismereteket szerezzenek. Ezenkívül ez a modul fel kívánja hívni a figyelmet a műanyag-felhasználással kapcsolatos kérdésekre és tudatosítani azok etikai, gazdasági és környezeti dimenzióját annak érdekében, hogy hasson a hallgatók kognitív, érzelmi és cselekvésorientált érzelmeire. Mint ilyen, az IO3 tantárgy-specifikus anyagokat tartalmaz, amelyek természetükben különböznek, a multimédiától az alkalmazott osztálytermi gyakorlatokig. A cél az érdeklődésre számot tartó téma érdekes és dinamikus bemutatása a hallgatók számára, amely már a kezdetektől határozottan képes megragadni képzeletüket és érdeklődésüket.
IO 4 PLASTIC FREE HEROES Kutatáson alapuló tanulási modul
A kutatás alapú tanulási modul célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a tényeken túl a valódi cselekvésre helyeződjön a hangsúly. A modul egy olyan pedagógiára épül, amely lehetővé teszi a diákok számára, hogy „cselekedve tanuljanak”, azaz saját megoldásaikkal és ötleteikkel küzdjenek a műanyagfelhasználás visszaszorításáért. A modulban tantárgy-specifikus útmutatások és eszközök is helyet kapnak, amelyek lehetővé teszik a tanárok számára, hogy a kutatáson alapuló tanulási módszert alkalmazzák az osztályban, és összekapcsolják azt a műanyagfelhasználás kérdésével, mintegy eszközként, amely segít a jobb tanulmányi eredmények elérésében, és hozzájárul az olyan kompetenciákhoz, mint a kreatív gondolkodás és a problémamegoldás.
IO 5  PLASTIC FREE HEROESTársadalmi aktivitás modul
A társadalmi aktivitás modul célja, hogy kiegészítse a kutatáson alapuló tanulási modult (O4), és a teljes tanterv szerves részét képezze abban az értelemben, hogy ötvözi a leendő állampolgár két fő társadalmi hozzáállását, nevezetesen a vállalkozói szellemet és a társadalmi-szociális értelemben aktív gondolkodásmód. Míg az első fejleszti a túléléshez szükséges értékes képességeket, az utóbbi biztosítja, hogy ezeket a személyes érdek helyett méltányosan, mindenki túlélése érdekében hasznosítsák. A PLASTIC FREE HEROES társadalmi aktivitás modul iránymutatásokat és tananyagokat tartalmaz, amelyek célja a gyermekek számára bemutatni a társadalmi felelősségvállalás, a környezeti állampolgárság és a kollektív társadalmi fellépés fogalmait és gyakorlatát.
IO 6 Tanári továbbképzés online kurzus
A PLASTIC FREE HEROES projekt célja, hogy támogassa a tanárokat az új, innovatív és társadalmi felelősségvállalást előtérbe helyező pedagógiai gyakorlatok elsajátításában, mint például az ifjúsági aktivizmus és a kutatáson alapuló tanulás. Tekintettel arra, hogy az oktatók szoros ütemterveket vezetnek, a PLASTIC FREE HEROES rugalmas képzési lehetőségeket kíván ajánlani számukra. A PLASTIC FREE HEROES-ban részt vevő tanárok számára kidolgozott, a tanárok változatos igényeit figyelembe vevő tanári csomag tartalmaz képzési anyagokat a) személyes tanulás, b) e-tanulás és c) önálló tempójú tanulás esetére.
IO 7 Értékelési módszertan és validálási eredmények
Ez az eredménytermék értékelési módszertant biztosít a PLASTIC FREE HEROES hatékonyságának értékeléséhez, hogy a műanyag-felhasználással kapcsolatos tudatosság és érzékenység növelése mennyiben volt sikeres, ill. ami a legfontosabb, hogy hatékonyan támogatta-e a 21. századi készségek fejlesztését. Ezen eredménytermék második kulcsfontosságú eleme, hogy dokumentálja az értékelési eredményeket, amelyek a középiskolákban végzett kísérleti tesztelés során állnak elő. Ennek az eredményterméknek az a hozzáadott értéke, hogy rugalmas értékelési eszközt biztosít azoknak az iskoláknak, amelyek átveszik a PLASTIC FREE HEROES tantervet, és a tanárok számára eszközöket ad arra, hogy pontos és összehasonlítható adatokat gyűjtsenek a tanulmányi eredményekről.
Disclaimer of liability: This project has been funded with support from  the European Commission. The authors are solely responsible for the  content of this publication; the Commission is not responsible for any  use which may be made of the information contained therein.

Zurück zum Seiteninhalt