Parteneri - Plastic Free Heroes

Direkt zum Seiteninhalt
Partenerii proiectului

Innovation in Learning Institute
Innovation in Learning Institut (ILI) este centrul de cercetare pentru educația digitală din cadrul Universității Friedrich-Alexander Erlangen-Nuremberg (FAU) și ca institut de cercetare este parte a Facultății de Filosofie. O echipă interdisciplinară formată din aproximativ 30 de oameni de știință din domeniul științelor umaniste și disciplinelor tehnologice realizează cercetări pe tema învățării digitale și învățare pe tot parcursul vieții, de la școlari până la vârstnici. Parte a unei rețele extinse de parteneri europeni și naționali, ILI realizează proiecte relevante și oferă servicii, consultanță și transfer de cunoștințe.
Humusz Szövetség
Fondată în 1995, Humusz este o rețea națională de 12 ONG-uri din Ungaria. Munca noastră își propune să schimbe gândirea liniară cu privire la bunuri - exploatarea resurselor naturale, producția, consumul și eliminarea deșeurilor – care determină o problemă din ce în ce mai importantă a deșeurilor. Ne străduim să facem factorii politici, ONG-urile, municipalitățile, întreprinderile și localnicii să înțeleagă că atenția ar trebui să fie mutată de la tehnologie către conceptul de deșeuri zero și acțiuni pentru prevenire. Organizăm acțiuni de conștientizare a comunității prin ateliere, evenimente, site-uri web și baze de date, publicații și social media, susținem un centru de educație de mediu pentru tineri în Budapesta și facem activități de media și advocacy. Humusz este cel mai mare ONG maghiar care lucrează în special în problema gestionării deșeurilor cu accent asupra reducerii acestora. Humusz are 25 de ani de experiență în lobby, educație de mediu și campanii de conștientizare.
Contact:
György Szabó and Péter Merza
Stimmuli for social change
STIMMULI este o organizație de cercetare care lucrează la proiecte axate pe impactul social. Proiectăm și dezvoltăm noi abordări, proiecte inovatoare, practici eficiente și instrumente pentru îmbunătățirea inovării sociale. Munca noastră își propune să valorifice rezultatele colaborării dintre universități, organizații non-profit, grupuri sociale, întreprinderi și guverne, pentru a aborda problemele importante ale societății mai eficient și la o scară mai largă. Scopul nostru este să sprijinim oamenii să devină catalizatori puternici pentru schimbarea socială. Pentru a realiza acest lucru, proiectăm și implementăm proiecte educaționale care generează schimbarea de atitudine, dezvoltăm gândirea antreprenorială și generăm schimbări comportamentale pentru un stil de viață sănătos. Principalele noastre activități sunt: Proiectarea și evaluarea învățării: STIMMULI proiectează programe educaționale incluzive și programe de învățare pentru a sprijini elevii de toate vârstele (de la învățământul primar și secundar la nivelul superior și adult), în dezvoltarea competențelor secolului XXI (social, civic și antreprenorial), încurajând cunoașterea, înțelegerea și asumarea valorilor și atitudinilor.
Instruirea și consolidarea competențelor: STIMMULI dezvoltă materiale și programe personalizate și oferă activități de formare și consolidare a competențelor persoanelor și organizațiilor, cu scopul de a le dezvolta cunoștințele, abilitățile și atitudinile necesare  unui activism social permanent.
Cercetare socială: STIMMULI desfășoară cercetări pe o varietate de subiecte legate de inovația socială, educația, antreprenoriatul (social) și dezvoltarea durabilă prin utilizarea unui set de instrumente complexe.
Managementul proiectelor: Echipa noastră are mai mult de 10 ani de experiență în coordonarea, managementul, monitorizarea financiară și raportarea proiectelor finanțate de UE., fapt ce demonstrează că STIMMULI are capacitatea de a proiecta, dezvolta și coordona proiecte de succes și de impact.
Contact:
Giota Digkoglou / Γιώτα Δίγκογλου
Colegiul National “Alexandru Ioan Cuza”, Galati, Romania
Colegiul Național ”Alexandru Ioan Cuza” este o școală de prestigiu, fondată în anul 1964 în Galați, România. Școala noastră are o ofertă educațională care îmbină armonios opțiunile elevilor și părinților cu nevoile profesionale ale societății. Ne educăm elevii în acord cu principiile democratice ale unei societăți deschise. Profesorii noștri, extrem de bine pregătiți și dornici să participe în permanență la noi cursuri de formare, ajută elevii să își dezvolte spiritul civic, promovează multilingvismul și diversitatea interculturală. Ne ajutăm elevii să își formeze competențele necesare atingerii succesului personal și profesional, dar și să devină membri activi ai societății.
Deschiderea către nou, promovarea valorilor reale, altruismul, toleranța, flexibilitatea și adaptabilitatea elevilor noștri, vor contribui atât atât la progresul societății românești cât și a celei europene. Colegiul nostru oferă elevilor mai multe posibilități. Studiile teoretice constau în două ramuri principale: Uman (Filologie) și Real (Matematică-Informatică, Matematică-Informatică intensiv Informatică Și Știinte ale Naturii). Scoala noastră are aproape 1000 de elevi între 6 și 19 ani, iar scopul nostru nu este doar de a le transmite informații din diverse domenii, ci, mai ales, de a-i învăța să învețe cum să devină cetățeni activi ai secolului XXI. De-a lungul timpului, am participat la numeroase proiecte internaționale, iar în 2017, școala noastră a devenit Școală Ambasador a Parlamentului European.

GENIKO LYKEIO ASSIROU
Liceul  Assiros (Geniko Lykeio Assirou) este o mică instituție de învățământ, situată la 25 km de orașul Thessaloniki. Considerând că managementul informației și nu doar transferul acesteia, constituie un deziderat pentru cetățenii secolului XXI, școala încearcă să dezvolte elevilor așa-numitele „soft skills”, precum rezolvarea problemelor, munca în echipă, abilități sociale, inteligență emoțională și stima de sine. Toate cele menționate pot fi consolidate nu doar prin intermediul învățării individuale, ci și prin colaborare, activități ale comunității locale și programe europene. În acest sens, școala noastră desfășoară proiecte eTwinning și Erasmus +, participând totodată la activități precum MUN, EYP și Parlamentul Grec al Tineretului. Școala, situată într-o zonă cu mediu oarecum defavorizat, abordează anii de liceu mai mult ca o punte obligatorie către viața reală decât spre universitate și, prin urmare, vizează participarea elevilor la programe privind protecția mediului și cetățenia activă.
Contact:
Maria Lykartsi / Μαρία Λυκάρτση
Center for Social Innovation
Center for Social Innovation (CSI) este o organizație de cercetare și dezvoltare, care se concentrează pe încurajarea inovării sociale care poate aduce o schimbare pozitivă pentru entitățile locale, naționale, regionale și globale. Aceste entități includ, dar nu sunt limitate la guverne, agenții administrative locale, organizații non-profit, organizații comerciale și instituții de învățământ. Echipa CSI este formată din cercetători, antreprenori, manageri de proiect, formatori și dezvoltatori de tehnologii informaționale cu multă pregătire și deschidere către nou. CSI are competențele necesare  pentru  a identifica nevoile sociale, de a proiecta și de a implementa inițiative eficiente în acest sector și de a asigura programe pentru o dezvoltare durabilă. Domeniile de expertiză ale echipei CSI sunt în domeniile educației  tradiționale și învățării de tip e-learning, antreprenoriat, start-up-uri, inovație, creativitate, negociere, servicii de consultanță IP, responsabilitate socială, consultanță în afaceri, baze de date, tehnologii informaționale, management de proiect, servicii de evaluare a proiectelor, validare a rezultatelor, instruire și jocuri pe calculator. CSI dezvoltă cunoștințe și competențe din rețeaua sa globală, care include instituții academice, companii IT, servicii publice, organizații internaționale, start-up-uri și servicii publice.
Contact:
Katerina Theodoridou
Disclaimer of liability: This project has been funded with support from  the European Commission. The authors are solely responsible for the  content of this publication; the Commission is not responsible for any  use which may be made of the information contained therein.

Zurück zum Seiteninhalt