Παραδοτέα - Plastic Free Heroes

Direkt zum Seiteninhalt
Παραδοτέα

Plastic Free Heroes MOOC
The PLASTIC FREE HEROES MOOC includes training resources and online courses related to plastic waste reduction and recycling through the Inquiry-based Learning (IBL) approach and social activism.
IO 1 Έκθεση τελευταίων εξελίξεων στη σχετική βιβλιογραφία
Η έκθεση των τελευταίων εξελίξεων στη σχετική βιβλιογραφία πρόκειται να κάνει εμφανή τη σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της κοινωνικής εκπαίδευσης και τον συνδυασμό αυτών των δύο, καθώς και τις πιο πρόσφατες τάσεις και τεχνικές στην περιβαλλοντική εκπαίδευση σε συνδυασμό με την κοινωνική εκπαίδευση, αναλύοντας μερικές από τις πιο πρόσφατες βέλτιστες σχετικές πρακτικές και επιτεύγματα. Ο κύριος στόχος εδώ είναι η καταγραφή εκπαιδευτικών πόρων και παιδαγωγικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει προσπάθεια για εντοπισμό των βασικών στοιχείων της εκπαίδευσης σχετικά με το περιβάλλον και την κοινωνία, ενώ θα τεθούν ερωτήματα γύρω από την ποιότητα και την πρόσβαση σε σχετικούς εκπαιδευτικούς τομείς με παράλληλη διερεύνηση κενών για μελλοντική έρευνα.
IO 2 Έκθεση Ανάλυσης αναγκών εκπαίδευσης
Η έκθεση ανάλυσης αναγκών εκπαίδευσης είναι μια συνολική έκθεση που περιλαμβάνει πέντε αναφορές των εκπαιδευτικών αναγκών από ολους τους εταίρους που συμμετέχουν στο έργο PlasticFreeHeroes. Ο σκοπός της έκθεσης είναι να παρέχει πληροφορίες που αφορούν το πλαίσιο και γνώσεις μεταξύ των χωρών σχετικά με τις ανάγκες κατάρτισης των δύο κύριων ομάδων-στόχων: 1) εκπαιδευτικό προσωπικό και 2) μαθητές.
IO 3 Διδακτικό και Μαθησιακό υλικό για τα πλαστικά
Το ΙO3 στοχεύει στην παροχή όλων των απαραίτητων και κατάλληλων υλικών στους δασκάλους και στο εκπαιδευτικό προσωπικό για την εισαγωγή και την εμπλοκή των μαθητών και των οικογενειών τους στο φαινόμενο της χρήσης του πλαστικού και την ανάγκη πρόληψης της χρήσης του πλαστικού. Επιπλέον, αυτή η ενότητα σκοπεύει να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τα ζητήματα της χρήσης του πλαστικού και των ηθικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών τους διαστάσεων, προκειμένου να εγείρει την γνώση, την ευαισθησία, το συναίσθημα και την προώθηση δράσης μεταξύ των μαθητών. Ως εκ τούτου, το ΙΟ3 αποτελείται από υλικό για συγκεκριμένο θέμα που έχει ποικιλόμορφη δομή, και συμπεριλαμβάνει από πολυμέσα έως εφαρμοσμένες ασκήσεις στην τάξη. Ο σκοπός είναι να παρουσιάσει το θέμα στους μαθητές με ένα ενδιαφέρον και δυναμικό τρόπο, ώστε να μπορεί να αιχμαλωτίσει δυναμικά τη φαντασία και το ενδιαφέρον τους από την αρχή.
IO 4 PLASTIC FREE HEROES πακέτο για την Διερευνητική Μάθηση
Ο σκοπός της ενότητας της Διευρευνητικής Μάθησης είναι να διευκολύνει τους μαθητές να μετακινηθούν από την "παράθεση γεγονότων" στην αληθινή δράση. Το μοντέλο της Διευρευνητικής Μάθησης δομείται σε μια παιδαγωγική θεώρηση που βοηθά τους μαθητές να "μάθουν δημιουργώντας" τις δικές τους λύσεις και εφευρέσεις για την αντιμετώπιση της χρήσης πλαστικού. Αυτό το παραδοτέο θα παρέχει το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας της Διευρευνητικής Μάθησης μαζί με εξειδικευμένη καθοδήγηση πάνω στο θέμα και με εργαλεία που θα διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν πρακτικές Διευρευνητικής Μάθησης μέσα στην τάξη. Επίσης, θα την συνδέσουν με το ζήτημα της χρήσης του πλαστικού ως μέσο που θα φέρει βαθύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και θα συνεισφέρει σε δεξιότητες, όπως η δημιουργική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων.
IO 5 PLASTIC FREE HEROES πακέτο για τον Κοινωνικό Ακτιβισμό
Η εκπαιδευτική ενότητα για τον Κοινωνικό Ακτιβισμό συμπληρώνει την ενότητα για τη διερευνητική μάθηση (Ο4) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ολόκληρου του εκπαιδευτικού προγράμματος, διότι συνδυάζει τις δύο κύριες κοινωνικές διαστάσεις του μελλοντικού πολίτη, δηλαδή το επιχειρηματικό πνεύμα και τον κοινωνικό ακτιβισμό. Το επιχειρηματικό πνεύμα αναπτύσσει πολύτιμες δεξιότητες για την καθημερινη ζωή, ενώ ο κοινωνικός ακτιβισμός διασφαλίζει ότι αυτές οι δεξιότητες χρησιμοποιούνται σωστά και ισότιμα για όλους και όχι μόνο για το προσωπικό συμφέρον. Η εκπαιδευτική ενότητα PLASTIC FREE HEROES για τον κοινωνικό ακτιβισμό θα περιλαμβάνει οδηγίες και υλικό προσαρμοσμένο για την εισαγωγή των μικρών παιδιών σε έννοιες και πρακτικές κοινωνικής ευθύνης, περιβαλλοντικής και συλλογικής κοινωνικής δράσης.
IO 6 Online επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Το σχέδιο PLASTIC FREE HEROES  στοχεύει να υποστηρίξει τους δασκάλους, ώστε να εκπαιδεύονται σε νέες, καινοτόμες και κοινωνικά ωφέλιμες παιδαγωγικές πρακτικές, όπως είναι ο ακτιβισμός για νέους και η Διευρευνητική Μάθηση. Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν φορτωμένα και απαιτητικά προγράμματα το PLASTIC FREE HEROES επιθυμεί να τους προσφέρει ευέλικτους τρόπους επιμόρφωσης. Το επιμορφωτικό πακέτο που έχει σχεδιαστεί για τους δασκάλους που συμμετέχουν στο PLASTIC FREE HEROES, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει ποικίλες ανάγκες εκπαιδευτικών, θα περιλαμβάνει επιμορφωτικό υλικό μέσω α) διά ζώσης εκπαίδευσης, β) εξ αποστάσεως και γ) εξατομικευμένης μάθησης.
IO 7 Μέθοδος αξιολόγησης και επικύρωση αποτελεσμάτων
Αυτό το παραδοτέο θα παρέχει την μέθοδο αξιολόγησης για να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα του PLASTIC FREE HEROES στο να εγείρει το ενδιαφέρον και την ευαισθητοποίηση απέναντι στη χρήση πλαστικού, αλλά το σημαντικότερο, στο να υποστηρίξει την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Το δεύτερο στοιχείο κλειδί αυτού του προϊόντος είναι ότι θα καταγράφει τα αποτελέσματα αξιολόγησης που πρόκειται να παραχθούν κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης με σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η προστιθέμενη αξία αυτού του παραδοτέου είναι ότι θα παρέχει ένα ευέλικτο εργαλείο αξιολόγησης για τα σχολεία που θα υιοθετήσουν το πρόγραμμα σπουδών του PLASTIC FREE HEROES και θα εξοπλίσει τους δασκάλους με εργαλεία για να συλλέγουν ακριβή και συγκρίσιμα δεδομένα πάνω στα αποτελέσματα μάθησης.
Disclaimer of liability: This project has been funded with support from  the European Commission. The authors are solely responsible for the  content of this publication; the Commission is not responsible for any  use which may be made of the information contained therein.

Zurück zum Seiteninhalt