Projektpartnerek - Plastic Free Heroes

Direkt zum Seiteninhalt
Projektpartnerek

Innovation in Learning Institute
Az Innovation in Learning Institute (ILI) a Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg Egyetem (FAU) digitális oktatás kompetenciaközpontja, valamint a Filozófiai Kar részét képező kutatóintézet. Körülbelül 30 humán és technológiai tudományos kutatóból álló, interdiszciplináris csoport végez kutatási-fejlesztési tevékenységet a digitalizáció és a média által támogatott tanulás témakörében, az iskolásoktól az időskorúakig az egész élettartamra kiterjedő fókusszal. Az európai és nemzeti partnerek széles hálózatában az ILI releváns projekteket valósít meg, szolgáltatásokat, tanácsokat és know-how átadást kínál.
Humusz Szövetség
Az 1995-ben alapított Humusz Szövetség 8 civil szervezet és 4 magánszemély tagságával országos hálózataként működik. A Humusz célja, hogy Magyarországon a fenntartható, természeti erőforrásokkal takarékosan bánó életmód napi gyakorlattá váljon. Azért dolgozunk, hogy rendelkezésre álljon az ehhez szükséges ismeret és akarat a döntéshozókban, közösségekben, egyénekben, valamint az oktatási szektor szereplői körében, illetve kialakuljon a szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti feltételrendszer. A nulla hulladék felé vezető úton eszközünk a példamutatás, valamint a közösségi együttműködések ösztönzése, amellyel hazánkban képviselhetjük a nemzetközi zero waste mozgalmat is. Budapesti központunkban, a Humusz Házban rendszeresen tartunk képzéseket, szemléletformáló előadásokat helyi lakosoknak, óvodai és iskolai csoportoknak, környezeti nevelőknek. A Humusz Szövetség Magyarország legnagyobb, kifejezetten a hulladékmegelőzéssel és -kezeléssel foglalkozó civil szervezet.
Kapcsolat:
Aristidis Protopsaltis
Kapcsolat:
György Szabó and Péter Merza
Stimmuli for social change
A STIMMULI egy társadalmi innovációt kutató szervezet, amely a társadalmi hatásokra összpontosító projektekkel foglalkozik. Új megközelítéseket, innovatív projekteket, hatékony gyakorlatokat és eszközöket tervezünk és fejlesztünk a társadalmi innováció elősegítésére. Munkánk célja az egyetemek, non-profit szervezetek, társadalmi vállalkozások, forprofit vállalkozások és a kormányok közötti együttműködés erejének kiaknázása, hogy az érintettek hatékonyabban és szélesebb körben kezeljék a sürgetõ társadalmi kihívásokat. Célunk, hogy támogassuk az embereket, hogy a társadalmi változás erõteljes katalizátoraivá váljanak. Ennek elérése érdekében olyan oktatási és egyéb projekteket tervezünk és valósítunk meg, amelyek formálják a változáshoz való hozzáállást, ösztönzik a vállalkozói gondolkodást és elmozdítják a viselkedésbeli változásokat a fenntarthatóbb életmód érdekében. Fő tevékenységeink a tananyagtervezés és -értékelés: A STIMMULI inkluzív oktatási programokat és tanterveket készít valamennyi oktatási szinten tanulók számára (az alap- és a középfokú végzettről a felső- és felnőttkori oktatásig), hogy hozzásegítse őket a 21. századi kompetenciák elsajátítására (szociális, civil és vállalkozói).
Képzés és kapacitásépítés: a STIMMULI személyre szabott anyagokat és programokat dolgoz ki, valamint képzéseket és kapacitásépítő tevékenységeket végez egyének és szervezetek számára azzal a céllal, hogy biztosítsa számukra a folyamatos társadalmi innováció kultúrájának megerősítéséhez szükséges ismereteket, készségeket és hozzáállást.
Társadalmi kutatás: A STIMMULI különféle témákban végez kutatást a társadalmi innovációval, az oktatással és fenntartható fejlődéssel kapcsolatban, különböző eszközök alkalmazásával.
Projektmenedzsment: Csapatunk több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik az EU által finanszírozott projektek koordinálásában, irányításában, pénzügyi ellenőrzésében és jelentéseiben. Ezt a tapasztalatot kihasználva a STIMMULI képes sikeres és hatékony projektek megtervezésére, fejlesztésére és koordinálására.
Kapcsolat:
Giota Digkoglou / Γιώτα Δίγκογλου
Az „Alexandru Ioan Cuza” Népfőiskola, Galati, Románia
Az„ Alexandru Ioan Cuza ” Népfőiskola egy 1864-ben alapított rangos iskola Galatiában, Romániában. Középiskolánk vonzó oktatási kínálattal bír, amely ötvözi a diákok és a szülők lehetőségeit a közösség szakmai igényeivel. Diákjainkat a nyitott társadalom demokratikus alapelvei szerint képezzük. Tanáraink, akik magasan képzett szakemberek és hajlandóak részt venni az állandó oktatási programokban, segítenek a hallgatóknak az aktív állampolgárság szellemének kialakításában, elősegítik a többnyelvűséget és az interkulturális sokszínűséget.
Segítünk hallgatóinknak a jól megalapozott kompetenciák és képességek kiépítésében annak érdekében, hogy szakmai és személyes sikereket érjenek el, valamint hogy aktív tagjai legyenek a tudás társadalmának.
Diákjaink nyitottsága, hite, a bennük rejlő tolerancia és altruizmus, rugalmasság és alkalmazkodóképesség a helyi közösség, valamint a román és az európai társadalom fejlődését fogja biztosítani.
Az „Alexandru Ioan Cuza” Népfőiskola nagy hagyományokkal büszkélkedhet az idegen nyelvek tanulmányozása terén, és a diákok számára széles választékot kínál.
Az elméleti tanulmányok két fő profilból állnak: humán tudományok (filológia) és reál tudományok (matematika és számítástechnika, matematika és informatika, valamint a természettudományok intenzív tanulmányai). Közel 1000 6-19 éves diákot oktatunk, és fő célunk nem csupán az, hogy információkat adjunk a különböző tantárgyakról, hanem hogy megtanítsuk őket, hogyan váljanak a 21. századi társadalom aktív polgáraivá. Sok nemzetközi projektben vettünk részt, és 2017-ben iskolánk az Európai Parlament nagyköveti iskolájává vált.
GENIKO LYKEIO ASSIROU
Az Assiros Gimnázium (Geniko Lykeio Assirou) egy kis oktatási intézmény, Thesszaloniki városától 25 km-re. Úgy gondoljuk, hogy a tudás menedzselésében és nem pusztán átadásában nyilvánul mega 21. századi ember igénye, épp ezért az iskola megkísérli a diákokat úgynevezett „puha képességekkel” felruházni, mint a problémamegoldás, a csapatmunka, a szociális készségek, az érzelmi intelligencia és önbizalom. A fentiek mindegyikét nemcsak az egyéni tanulás, hanem az együttműködések, a helyi közösségi tevékenységek és az európai programok is erősítik. Ennek megfelelően iskolánk eTwinning és Erasmus+ projekteket hajt végre, valamint olyan tevékenységekben vesz részt, mint például a MUN, az EYP és a görög ifjúsági parlament. A környezeti terheknek kitett területen fekvő iskola a liceumot inkább a valós élethez, mintsem az egyetemhez vezető hídnak tekinti, így a környezetvédelmet és az aktív állampolgárságot célzó programokban részesíti a diákokat.
Kapcsolat:
Maria Lykartsi / Μαρία Λυκάρτση
Center for Social Innovation
A Center for Social Innovation (CSI) egy olyan kutatási és fejlesztési szervezet, amelynek célja a társadalmi innováció előmozdítása, ami pozitív változást hozhat a helyi, nemzeti, regionális és globális entitások (többek között kormányok, helyi közigazgatási ügynökségek, non-profit szervezetek, kereskedelmi szervezetek és oktatási intézmények) számára. A CSI-csoport nyílt gondolkodású, magasan képzett kutatókból, vállalkozókból, projektmenedzserből, oktatókból és IT-fejlesztőkből áll. A CSI-csoport szakterületébe a következők tartoznak: hagyományos oktatás és e-learning, vállalkozói ismeretek, start-upok, innováció, kreativitás, tárgyalások, szellemi tulajdonjogi tanácsadói szolgáltatások, társadalmi felelősségvállalás, üzleti tanácsadói megoldások, adatelemzés, információs technológiák, projektmenedzsment, projektértékelési szolgáltatások, termék-ellenőrzés, képzések és számítógépes játékok. A CSI a know-how-t és készségeket széles globális hálózatából vonzza, amely magában foglalja egyetemi intézményeket, informatikai vállalatokat, közszolgáltatókat, nemzetközi szervezeteket és start-upokat.
Kapcsolat:
Katerina Theodoridou
Disclaimer of liability: This project has been funded with support from  the European Commission. The authors are solely responsible for the  content of this publication; the Commission is not responsible for any  use which may be made of the information contained therein.

Zurück zum Seiteninhalt